Úprava vody

Kyseliny, peroxidy a další přípravky na regulaci kyselosti zálivky. Na květ i růst. Kyseliny nelze posílat poštou!

Kyselina fosforečná se používá na snižování pH zálivky v období květu, kyselina dusičná v období květu. Hydroxid draselný naopak pH zálivky zvyšuje a je využitelný ve fázi růstu i květu.

Dvoustupňový vodní filtr Growmax Water GARDEN Grow 480 je určen pro okamžité odstranění chlóru a mechanických nečistot z vody. Takto odfiltrovanou vodu ocení především uvědomělí pěstitelé dbající na celkovou kvalitu pěstebního procesu. Díky vyššímu výkonu je vhodný pro velké zahrady, terasy nebo skleníků.

Sofistikovaný systém GARDEN Grow 480 zvládne eliminovat až 99% jedovatého chlóru a současně dokáže vyčistit až 90% mechanických nečistot větších jak 5 mikronů. Odstraňuje chlór, sedimenty, špínu, prach, zoxidované herbicidy a pesticidy, chemické kontaminanty, benzenové sloučeniny, toluen, olej, čistící prostředky, THM, PCB.

Systém reverzní osmózy Megagrow1000 je určen pro čištění vody od solí, těžkých kovů a chemických nečistot. Pomocí tlaku vody je voda filtrována přes polopropustnou membránu bez využití elektrické energie. Na rozdíl od běžných filtrů totiž dokáže tento důmyslný systém odfiltrovat kromě 99% chloru také 95% těžkých kovů a solí.

Dále odstraňuje dusičnany, dusitany, chlór, sedimenty, špínu, prach, herbicidy, pesticidy, těkavé organické znečišťující látky (chemické kontaminanty, benzenové sloučeniny, toluen, olej, čistící prostředky, THM, PCB). Samozřejmě eliminuje také mechanické nečistoty až do velikosti 5 mikronů. Výsledek v podobě velmi čisté vody je základem pro nejefektivnější vyživování rostlin v růstu i květu.

Torus Hydro Perfect pH je revoluční stabilizátor pH, který automaticky vyrovnává pH vašeho hydroponického či pěstebního systému. Zajistí vám, aby byla hodnota pH stále v ideálním rozmezí pro optimální vstřebávání živin, odstraňuje nechtěné výkyvy pH, které omezují vývin rostlin a oslabují imunitní systém.

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|