Pěstební substráty

Nejkvalitnější substráty na pěstování rostlin Plagron, Canna, Biobizz, Atami. Půda, hlína, kokosové substráty, rockwool Grodan, inertní pěstební média. Efektivní půdní doplňky a obohacovače.

Primární funkcí pěstebních substrátů je udržení rostliny ve stabilní poloze a zajištění optimálních podmínek pro rozvoj kořenů, kvalitní růst a sklizeň. Rozlišujeme základní tři typy substrátů pro pěstování rostlin – půdní mixy, kokosová vlákna a inertní substráty. Půdní směsi obsahují různé množství živin, naproti tomu kokos i inertní substráty jsou absolutně bez živin. Výrobci v nabídce growshop.cz většinou nabízejí půdní substráty se živinami na několik prvních týdnů, ale i substráty s minimálním předhnojením.

Každé pěstební médium má jiné vlastnosti a hodí se pro různé pěstitelské techniky. S pěstebními substráty lze kultivovat rostliny pomocí otevřených „run to waste“ (např. Autopot) nebo recirkulačních systémů (např. NFT, Wilma). V otevřených systémech proudí zálivka kolem kořenů jen jednou a pak odtéká ze systému pryč. V recirkulačních systémech se zálivka využívá opakovaně. Otevřené zavlažovací systémy mohou být použity se substráty, které reagují nebo nereagují s vodou.

Pěstební substráty z kokosových vláken

Kokosové substráty jsou bez živin, bakterií, chorob. Toto pěstební médium je univerzální, vícekrát použitelné a v přírodě snadno odbouratelné. Kvalitní kokosové substráty Plagron, Canna, Biobizz jsou vylepšeny přátelskou houbou Trichoderma. Ta ochraňuje rostlinu před plísněmi kořenového systému, současně podporuje jeho masivní rozvoj. Trichoderma pokryje kořeny rostliny, zvyšuje jejich plochu a pomáhá zpracovat a absorbovat mnohem více živin.

Lisovaný dehydratovaný kokos je alternativou, při které ušetříte místo při skladování i síly při přesunu. Z malého kusu lisovaného kokosu získáte po přidání vody plnohodnotný kokosový substrát.

Proč je na hydroponii nejlepší rockwool nebo keramzit?

Rockwool (čedičová vata, kamenná vlna) je nejpoužívanějším inertním substrátem v profesionálním zemědělství i hobby pěstitelství. Hlavní předností je, že rockwool dokáže zadržet cca 80% vody, současně udrží 15% vzduchu a samotná kamenná vlna tvoří jen 5%. Rockwool nemůže být příliš měkký, protože pak zadržuje moc vody. Naopak, tvrdý rockwool je nevhodný kvůli tomu, že je hůře proniknutelný a rostlina musí vynaložit hodně energie, která může chybět jinde.

Pro pěstování rostlin se jednoznačně doporučuje používat rockwool s vodorovnou strukturou. Tak budou mít rostliny dost prostoru k růstu, navíc bude hodnota vlhkosti v celém médiu konstantní. Také zde platí, že čím lepší podmínky pro rozvoj kořenů zajistíte, tím více bude rostlina spokojená a tím vyšší budou pěstitelské úspěchy.

V growshop nabídce najdete vysoce kvalitní rockwool značky Grodan.

Keramzit jsou vypálené jílové kuličky různé velikosti a tvaru. V zemědělství se používají už od poloviny třicátých let 20.století. Pokud se pravidelně a správně čistí, jejich životnost může být několik let. Nevýhodou je, že nevstřebávají, nedrží vlhkost a proto nejsou vhodné do otevřených systémů. U recirkulačních systémů (Wilma, NFT) jsou ale velmi oblíbené. V automatických zavlažovacích systémech Autopot, kde zálivka odtéká pryč, se doporučuje keramzit použít jako součást pěstebních směsí. Použít je lze také jako drenážní vrstvu na spodku pěstebních nádob při pěstování v kokosu nebo hlíně.

Další inertní média na pěstování rostlin

Perlit je vulkanické sklo s inertními vlastnostmi. Narozdíl od keramzitu ale neposkytuje rostlinám dostatečnou oporu, proto se jako samostatný substrát nepoužívá. Skvěle ovšem funguje jako příměs tradičních půdních směsí, protože přispívá k jejich optimální vzdušnosti. Mapito je směs polyuretanu, rockwoolu a třeba kokosových vláken nebo perlitu. Jedná se o velmi lehké pěstební médium s omezenou schopností zadržovat vodu, jehož největší nevýhodou je vyšší hodnota EC a nižší pH. Značkové půdní substráty obsahují perlitu tak akorát.

Vylepšení substrátu s půdními doplňky a obohacovači

Půdní doplňky není možno využít jako samostatné hnojivo nebo substrát. Tyto specializované přípravky slouží k oživení či vylepšení méně kvalitních nebo starších substrátů. Zpravidla obsahují prospěšné půdní organismy a bakterie.

Mezi nejoblíbenější půdní doplňky patří Trichoderma, Phosphoderma, Plagron Mega Wormi nebo Atami Worm Delight.

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|