Kontrola CO2

Kontrola CO2

Přirozená hladina CO2 v naší atmosféře je zhruba 350-600 PPM (parts per million). Ve městech bývá vyšší, na venkově naopak nižší.
V dávných dobách dinosaurů a obřích rostlin byly hladiny CO2 výrazně vyšší, zhruba kolem 1500 PPM. Do určité míry je limitujícím faktorem růstu světlo. Platí, že čím více světla, tím vyšší úroveň fotosyntézy a tím rychlejší a masivnější růst rostliny. Od určité hladiny světla (cca 800 mXXX/S) je potřeba zvyšovat hladinu CO2, aby rostliny byly schopny zpracovat vyšší dávky světla. Poměr světla a CO2 by měl být zhruba 1:1 (viz ilustrační graf). Má smysl zvyšovat hladinu CO2 až do úrovně 1500PPM (jde to i více, ale možné přínosy se rychle snižují a riziko problému exponenciálně roste. Při vyšších hladinách CO2 a světla je nutno zvyšovat teplotu až do 32°C). Vyšší úroveň světla a vyšší hladina CO2 vedou k vyšším výnosům. Samozřejmě, že v optimu musím být i všechny ostatní faktory. Použitím CO2 se zrychli metabolismus a jakákoliv nedokonalost či nedostatek se může fatálně projevit. Doporučuje se mít správně nastavené všechny klíčové faktory, odzkoušený proces a pak teprve experimentovat s CO2.

 

Možnosti dodávání CO2 do pěstírny

Způsoby dodávání CO2 jsou poměrně široké. Od primitivních postupů pro domácí podmínky až po sofistikované centrálně řízené automatizované systémy. Možnosti jsou například CO2 tablety do vody, bomby s CO2 s periodickým vstřikováním, pytle s houbami, které CO2 produkují a uvolňují, CO2 bomby s dávkovačem, který uvolňuje plyn v pravidelných intervalech dle rozměrů místnosti, přesné měřiče CO2, které dávají impuls zařízení (dávkovači bomby nebo hořáku), které zvyšuje hladinu CO2 v místnosti na pěstitelem nastavenou hladinu.

Použití CO2 má 2 hlavní úskalí. Jelikož je CO2 těžší než vzduch, má tedy tendenci klesat dolů, „válet“ se na podlaze či odtékat pryč. Proto je důležité použití cirkulačních větráků, ideálně nejen v horizontální ale i vertikální rovině, aby rozháněly a promíchávaly vzduch v celé pěstírně. Pokud máte odtahový ventilátor, tak s odsávaným vzduchem samozřejmě mizí i dodané CO2. Při vypnutí ventilátorů roste teplota a vlhkost. Část pěstitelů tento problém řeší větracími intervaly (po vstříknutí CO2 se na určitý čas vypnou ventilátory), část odděleným okruhem na světla (použití cooltubů, nebo oddělení světel sklem a vytvořené větrané sekce), část prostě přidává CO2 a smíří se s faktem ztrát. Opravdu sofistikované řešení přináší až použití klimatizace, v naší problematice asi hlavně jednotky Opticlimate. CO2 senzor měří aktuální hladinu CO2, dávkovač jí zvyšuje na nastavenou hladinu a klimatizační jednotka upravuje teplotu a vlhkost na požadované ideální hodnoty. Stabilita systému umožňuje pěstovat vaše oblíbené rostliny v maximální kvalitě a s výnosem vyšším až o 30-40% (někdo říká i více, ale jsme toho názoru, že je lepší se ve slibech držet při zemi).

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|