Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Správná cirkulace vzduchu je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Rozsvícené lampy vyzařují mimo světla poměrně velké
teplo, které je nutné odvětrávat. Rostliny během fotosyntézy spotřebovávají CO2 a produkují kyslík. Pokud klesne hladina
CO2 pod určitou hladinu, zastaví se proces fotosyntézy a tím pádem i růst a vývoj rostliny

 

Odtahový ventilátor, přítahový ventilátor. Jak na ně?

vydýchaný vzduch a nahrazovat jej vzduchem čerstvým, bohatším na CO2.
K odvětrávání vzduchu se používají odtahové ventilátory, pro přívod vzduchu defakto ty samé ventilátory, jen o něco slabší. Při použití dostatečně výkonného ventilátoru není třeba zapojovat přívodní ventilátor – stačí jen otvor a díky podtlaku si vzduch najde cestu sám. Při použití odtahového větráku vznikne podtlak, kdy se zápach ani vůně nedostávají ven a jediná cesta pak vede přes pachový uhlíkový filtr.
Existuje několik vzorců pro výpočet optimálního výkonu odtahového ventilátoru. Ten se odvíjí od velikosti odvětrávaného prostoru a výkonu (příkonu) použitých světel (případně dalších spotřebičů, které také vydávají teplo). Při použití moderních LED svítidel, která topí výrazně méně než HPS, můžeme pracovat s 0,5 - 0,6 m3/h na 1W LED osvětlení. Přívodní větrák postačí o polovičním výkonu než odtahový.


Nejjednodušší a optimální pravidlo říká: na každou 400W lampu 300 m3/h výkonu ventilátoru a na každou 600W lampu 500 m3/h.
Toto pravidlo počítá s použitím pachových filtrů a je lehce naddimenzováno, avšak vzhledem k riziku vysokých teplot v létě je naprosto v pořádku se jím řídit. Další, sofistikovanějí a finančně náročnější cesta je pracovat s klimatizací (viz Opticlimate) a případně odvlhčovačem. Teplotu a vlhkost jednoduše nastavíte a přístroje zařídí aby bylo zvolených hodnot skutečně dosaženo. Vzhledem k absenci ventilace však musíte dodávat CO2 (buď z tlakové láhve nebo pomocí hořáku), aby mohlo docházet k fotosyntéze.

 


 

Uhlíkový pachový filtr

Pokud nechcete, aby byly vaše aromatické rostliny nebo biologická hnojiva cítit všude, doporučujeme použití pachového filtru.  Po namontování filtru dochází k čistění vzduchu a odtahový vzduch je naprosto bez zápachu. Hlavní složkou pachových filtrů je aktivní uhlí, které odstraňuje nepříjemné pachy ze vzduchu odvětrávaného z pěstebního stanu. Můžeme Vám nabídnout od malých pachových filtrů s odtahem okolo 250m3/h do propagátoru až po profesionální pachové filtry o odtahu 4500 m3/h do větších pěstíren.

 

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí je z pochopitelných důvodů důležitou složkou celé sestavy. Liší se zejména průměrem a typem.   Typ ALU-flex je běžné jednovrstvé vzduchové potrubí, SONO-flex, je sendvičový systém vyplněný izolační vatou, izoluje jak zvukově, tak teplotně, COMBI-flex je vzduchové potrubí s potahem s umělé hmoty.

 

Oscilační ventilátor, neboli ofuk

Nezbytná je rovněž cirkulace vzduchu – rostliny dýchají pasivně průduchy v listech. Za poměrně krátkou dobu vydýchají vzduch v okolí listů, a pokud by vzduch necirkuloval, růst by se výrazně zpomalil. Teď už jenom vybrat tu adekvátní možnost pro váš kultivátor. Nabízíme od podlahových, přes klipsnové až po stojanové nebo dokonce 3v1 ventilátory. 

Srovnání klasických a moderních EC ventilátorů

Dnešní motory, které se ve ventilátorové technice používají, jsou asynchronní motory s kotvou na krátko. Konstantní otáčky můžeme měnit změnou napěťové hladiny např. triakovým nebo transformátorovým regulátorem. To má svoje nevýhody, protože z principu triakový regulátor ořezává fázové napětí a nesymetrická sinusovka v podstatě podle úrovně regulace v každé periodě motor rozbíhá a brzdí (obrázky a, b). To způsobuje nejen vibrace ale i zvukové doprovody.

Zároveň jsou ložiska motoru a vinutí pod větším silovým stresem, kdy v krajním případě může dojít k poškození. Transformátorový regulátor už se chová lépe, mění hladinu napětí v celé své délce a motor zpravidla nevydává žádný dodatečný zvuk způsobený regulací. Nevýhodou je cena a možnost pouze několika kroků regulace (Step transformer 8 kroků.). Cena zařízení se odvíjí od velké měděné regulační cívky a zároveň od komplikovaných obvodů aktivního řízení například pomocí teploty nebo vlhkosti, kdy pro každý stupeň regulace musí mít regulátor spínací relé pro
přepínání stupňů. Současné ventilátory jsou dimenzovány na provoz 24/7 pro dopravu čistého vzduchu bez prachových částic. Vinutí je z výroby dimenzováno na provoz z bez regulace a je počítáno s tím, že motor se v tomto ustáleném stavu bude správně ochlazovat.

V případě, že motor regulujeme, snižujeme průtok vzduchu a motor tak pracuje na vyšší provozní teplotě. Pokud je regulovaným ventilátorem navíc dopravován i teplý vzduch, dochází ke zvýšenému tepelnému namáhání motoru a ke snižování životnosti. Regulace nám tedy může snižovat životnost produktu a zvyšovat riziko zničení motoru.

 

Ventilátor s EC Motorem

Točivé magnetické pole je zde řízeno pomocí elektroniky, která je u tohoto typu vždy přítomna, což se promítá do ceny. Na druhou stranu každý motor má v
sobě díky řídící elektronice z výroby instalovaný regulátor otáček! Regulace zde neprobíhá pomocí zásahu do sinusovky, ale pomocí změny řízení točivého
pole motoru. Základní dva typy jsou PWM, tedy šířkově pulsní modulace nebo napěťovou úrovní v rozsahu 0-10V. Typ regulace závisí na výrobci a je možné
ho dohledat v dokumentaci. Tento typ regulace nám umožní regulovat ve více než 1000 stupních regulace, změny budou velmi plynulé
Regulace zde probíhá tak, že regulátor říká řídící elektronice motoru informaci o požadovaných otáčkách. Regulátor tedy nemá žádnou aktivní součástku, která by se mohla rozbít a jeho konstrukce bude menší, levnější a dá se očekávat větší spolehlivost a variabilita použití na všechny motory dle typu řízení (PWM nebo napětím) bez ohledu na výkon.

Největší výhodou EC motoru je, že je v podstatě z výroby dimenzován na chod při minimálních otáčkách. Rovnou se počítá s nějakým typem regulace, takže EC motor má připravené jedno ze dvou zmíněných rozhraní pro řízení. Navíc díky konstrukci při regulaci nemá motor ani při minimálních otáčkách výrazný zvukový doprovod. Regulací motoru nevzniká hluk navíc. Vlivem změn v konstrukci EC motoru již dále nelze používat triak nebo transformátor jako regulaci.

 

Výhody větráku s EC motorem

· Tišší a úspornější chod motoru
· Možnost regulace každého EC motoru – dvě rozhraní řízení PWM nebo napětím
· Regulovaný motor nebzučí
· Plynulá možnost regulace ve více jak 1000 stupních, tj. po jednotkách otáček
· Nižší cena regulátorů a variabilita použití pro všechny typy (dle rozhraní)

 

Nevýhody EC motoru

· Vyšší cena
· Neumožňuje používat triakový a transformátorový regulátor

 

Jaký je rozdíl mezi normálním a EC motorem?

Normální (asynchronní motor) nemá aktivní řízení, lze regulovat regulátorem s triakem nebo transformátorem. EC motor má magnetické pole řízené mikropočítačem, sama tato elektronika umožňuje regulaci připojením externího regulátoru. Ventilátory jsou většinou používány v režimu chodu nonstop 24/7, proto je výhodou EC motoru snížení spotřeby při zachování parametrů o cca 10-20% 

 

Bude regulovaný EC motor bzučet?

Ne. Díky řízení magnetického pole elektronikou EC motoru je možné regulovat od minimálních otáček bez dodatečného zvukového doprovodu.

 

Proč jsou EC motory tak drahé?

Pravděpodobně nová technologie není masově produkována, neexistuje zatím dostatečná poptávka pro snížení ceny a je zde použita nákladnější výrobní technologie.

 

Proč je regulátor EC motoru menší/levnější?

Regulátor klasického AC motoru, který se běžně používá, má složité obvody řízení pomocí triaku nebo tansformátoru. Triak není optimální z pohledu technického, transformátor pak z pohledu ceny. Obě řešení působí ztráty – zahřívání a spotřebu extra energie. U EC motoru je proti tomu obvod řízení vždy přítomný přímo v motoru, takže dodatečný regulátor bude pouze posílat digitální informaci o požadavcích na stupeň regulace. Je to tedy daleko levnější zařízení, které nemá žádné ztráty a může být menší/levnější.

 

Vyplatí se EC motor?

Pokud vezmeme v modelové situaci dva identické motory, cca 1200m3/h, kdy klasický AC motor bude mít příkon 120W a EC motor bude mít příkon 100W. Rozdíl jejich spotřeb bude 20W a množství spotřebované energie při nonstop provozu bude ročně 175kWh. Pokud bychom hodnotu vynásobili průměrnou cenou 4 Kč za kWh dostaneme rozdíl 700 Kč ročně. Návratnost rozdílu nákupních cen je sice dlouhá, nesmíme ale zapomínat že dodatečný nákup regulátoru otáček bude pro EC motor vždy řádově levnější než pro klasický motor. Hodně lidí si připlatí za možnost

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|