PH metry

Profi Ph metry Milwaukee, BlueLab, Adwa, Sallinger&Mack. Přístroje na přesné měření pH roztoku nebo substrátu. Náhradní díly a příslušenství.

Kyselost a měření pH

Aby rostlina měla optimální podmínky pro příjem živin, je důležité udržovat stabilní pH. V recirkulačních systémech kolísá pH výrazněji, než v odtokových (run to waste) systémů. Je to proto, že různé odpadní látky z kořenů přímo ovlivňují hodnotu pH roztoku s živinami. Jak velký je tento vliv je závislé na složení živného roztoku, fázi a stavu rostliny nebo na tom, jak často a kvalitně je rostlina zásobována vodou.

V růstové fázi většinou pH stoupá díky tomu, že kořeny vylučují látky, zvyšující pH. Opačný proces nastává ve fázi květu, kdy látky uvolněné kořeny hodnoty pH snižují. Pokud rostlinám zajistíte specializovanou výživu pro obě fáze, pomůžete k udržení stabilního pH.

Hodnota pH může být ovlivněna také přítomností stopových prvků ve vodě. U tvrdé vody se pH zálivky po smíchání s hnojivy spíše zvýší. Naopak, u měkké vody spíš hrozí pokles hodnoty pH. V oblastech s měkkou vodou je vhodnější připravit živný roztok s vyšší hodnotou pH 5,8-6,2. Při nižší pH hodnotě se některé látky ( železo, mangan aj.) rozpouští snadněji a můžou tak rostlinu přesytit.

Prvním krokem pro udržení stabilní hodnoty pH je pravidelná kontrola a měření pomocí pH a EC metrů.

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|